NAŠE PRODUKTY

azoter
Azoter F new
Azoter SC new
Azorhiz new
Azoter B new
Azoter L new
Azoter L new 1
Azoter LF new 1
Azoter LF new

AKTUALITY

AZOTER Trading s.r.o.

Hlavním cílem společnosti AZOTER Trading s.r.o. je zvyšovat úrodnost půdy udržitelným a ekologickým způsobem prostřednictvím kvalitních produktů a napomáhat zvyšování účinnosti pěstovaných plodin s pozitivním ekonomickým efektem snižování nákladů na hnojiva.

Společnost AZOTER Trading s.r.o. poskytuje svým zákazníkům a partnerům kromě zajištění kvalitních produktů a precizní logistiky také poradenské služby v oblasti výživy a hnojení zemědělských plodin na základě odběrů půdních a rostlinných vzorků. Na základě získaných agrochemických rozborů a výsledků vypracovává doporučení a metodiky pro optimalizaci výživy pěstovaných plodin v souladu s platnými legislativními normami pro trvale udržitelné zemědělství s cílem zvýšit úrodnost půdy a obnovit mikrobiální život v půdě.

Máte zájem a naše výrobky? Použijte náš objednávkový formulář.