O NÁS

Produkty AZOTER® jsou od roku 1995 průkopníkem na trhu bakteriálních biohnojiv a v jejich velkoplošném použití v zemědělské výrobě. Máme dlouholeté zkušenosti v oblasti výživy rostlin a zlepšování kvality půdy.

Hlavní myšlenkou vývoje a výroby bakteriálních biohnojiv AZOTER® je již více než čtvrtstoletí, přinést inovace v efektivním a udržitelném hnojení a tím dosáhnout ekonomického efektu snižování nákladů v zemědělské výrobě. Principem pokroku je vázání vzdušného dusíku a zpřístupňování nevyužitých, těžko rozpustných fosfátů v půdě.

Dnes už málokdo pochybuje o účinnosti bakteriálních hnojiv AZOTER® a jeho spokojenými uživateli jsou dnes farmáři ve více než desítce zemí. Vlastní výroba a výrobně-vývojářský tým jsou garancí vysoké kvality našich produktů. Naše dlouholeté úsilí při vývoji nových technologií v oblasti speciálního výběru jednotlivých kultur bakterií a získání jejich nejvyšší vitality a virulence vede ke spokojenosti našich odběratelů.

Výrobky naší společnosti se vyznačují vysokou kvalitou a šetrností k životnímu prostředí. Každý výrobek má certifikát a je zařazen mezi přípravky, které se mohou používat v ekologickém zemědělství. Kmeny bakterií jsou patentovány a uloženy ve sbírce mikroorganismů Masarykovy univerzity v Brně. Zaměstnanci AZOTER Trading s.r.o. na vývoji a výzkumu bakteriálních preparátů úzce spolupracovali s výzkumnými pracovníky zahraničních a domácích institucí a univerzit. Jednotlivé kultury bakterií prošly speciálním výběrem, kterým bylo dosaženo nejvyšší vitality a virulence.

Hlavním cílem společnosti AZOTER Trading s.r.o. je prostřednictvím kvalitních produktů zvyšovat úrodnost půdy trvale udržitelnou a environmentálně šetrnou cestou a pomáhat zvyšovat efektivitu pěstovaných plodin, za současného příznivého ekonomického efektu snižování nákladů na průmyslová hnojiva.

AZOTER Trading s.r.o. svým odběratelům a partnerům kromě zajištění kvalitních produktů a přesné logistiky poskytuje také poradenskou činnost v oblasti výživy a hnojení zemědělských plodin na základě provedených odběrů půdních a rostlinných vzorků. Na základě získaných agrochemických analýz a výsledků vypracuje doporučení a metodiku optimalizace výživy pěstovaných plodin v souladu s platnými legislativními normami pro udržitelné zemědělství s ohledem na zvyšování půdní úrodnosti a obnovu mikrobiálního života v půdě.

Naše společnost se intenzivně zabývá nejen problematikou obnovy mikrobiálního života půd, která výrazně klesla v důsledku zúžení rotace pěstovaných plodin, ale také problematikou posílení přirozené obranyschopnosti pěstovaných plodin. Kromě již uváděných pozitiv aplikace AZOTER® ve výživě rostlin a jeho příznivého vlivu na úrodnost půd je nezanedbatelnou i jeho druhá stránka a to jeho využití v biologické obnově půd a zlepšení kondice pěstovaných plodin, čehož výsledkem je lepší odolnost rostlin a zvýšení kvality finální produkce. Za tímto účelem společnost vyvinula produkt AZOTER SC.

Při pěstování mnoha polních plodin patří fuzariózy mezi nejdůležitější patogeny, které jsou významné jak z ekonomického hlediska, tak z hlediska potravinové bezpečnosti. Pracovníci podniku se intenzivně zabývali možnostmi přirozeného posílení obranného mechanismu a kondice pěstovaných plodin vůči uvedené nemoci. Výsledkem jejich činnosti bylo obohacení původního bakteriálního hnojiva AZOTER® o parazitickou houbu Trichoderma atroviride, která zlepšuje přirozené schopnosti půdy a je nabízeno pod názvem AZOTER F.

AZOTER Trading s.r.o. se zabývá také listovou výživou – segmentem, který poskytuje komplexní řešení dodáním makro a mikro živin pro pěstované zemědělské plodiny. Po uskutečněných tříletých maloparcelových i provozních pokusech přišla firma na trh s jedinečným produktem určeným pro listovou výživu polních i zahradních plodin – s bakteriálním hnojivem AZOTER L.

Naše společnost nadále pokračuje ve vývoji a zlepšování produktů, čehož výsledkem je celá řada nových resp. vylepšených hnojiv stojících na základech značky AZOTER®.

 

V současnosti naše výrobní společnost prodává přímo nebo prostřednictvím obchodního zastoupení produkty AZOTER® v téměř 20 zemích:

mapa europy 2023