PORTFOLIO PRODUKTŮ

Půdní aplikace

azoter

Hlavním produktem společnosti je tekuté bakteriální hnojivo AZOTER®. Dosahuje absolutně nejvyšší hustoty životaschopných bakteriálních zárodků, tj. 4.109 zárodků v 1 ml hnojiva. Dávka 10 litrů přípravku AZOTER® stačí k pohnojení jednoho hektaru půdy, po aplikaci do půdy dochází k intenzivnímu množení bakterií schopných účinně vázat vzdušný dusík a zpřístupňovat fosfor a draslík z méně rozpustných forem. Jeho působení v půdě vytváří dostatečné množství dusíku, fosforu a draslíku a zároveň produkuje látky ve formě růstových fytohormonů, enzymů a vitaminů. Ekonomická efektivita tohoto přípravku spočívá ve snížení nákladů na výživu rostlin a zároveň v obnovení mikrobiálního života v půdě při současném zvýšení množství půdních mikroorganismů. AZOTER® je šedá až šedohnědá hustá kapalina s charakteristickým melasově-bakteriálním zápachem, typickým pro tento přípravek. Doporučuje se pro hnojení všech polních a zahradních plodin.

 • zajišťuje stálý přísun potřebných živin (N, P, K) pro rostliny.
 • produkuje růstové fytohormony, enzymy a vitamíny.
 • neprodukuje dusičnany a dusitany
 • urychluje rozklad posklizňových zbytků, slámy a organické hmoty v půdě.
 • obnovuje mikrobiální život v půdě.
 • upravuje hodnotu půdní reakce
 • půdní pomocná látka
 • použití i v ekologickém zemědělství

Počet vitálních mikroorganismů v KTJ.cm-3
Celkový počet vitálních mikroorganismů je min. 4.109 KTJ.cm-3
(Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense, Bacillus megaterium)
Hodnota pH = 5,5-7,0

azoter-f

Půdní pomocná látka na bázi hnojiva AZOTER® s obsahem Trichoderma atroviride, která zlepšuje přirozené schopnosti půdy a zároveň posiluje kondici a imunitu pěstovaných plodin, čímž výrazně snižuje riziko primární infekce kořenového systému a následně i nadzemních částí rostlin. Trichoderma atroviride má významný stimulační účinek nejen na dynamiku růstu rostlin, ale také na odolnost rostlin tím, že zlepšuje obranné reakce pěstovaných plodin a snižuje obsah mykotoxinů v konečné produkci. Doporučuje se k hnojení všech druhů polních a zahradních plodin, ale s výhodou se používá především pro obiloviny, kukuřici, zahradní plodiny (ovoce a dýňová zelenina).

 • biologicky obnovuje půdu a snižuje riziko primární infekce pěstovaných rostlin.
 • posílením přirozené obranyschopnosti a kondice se zvyšuje odolnost pěstovaných plodin.
 • eliminuje negativní dopad omezeného střídání plodin ve střídání plodin.
 • zajišťuje stálý přísun potřebných živin (N, P, K) pro rostliny.
 • zvyšuje množství a kvalitu produkce (snížení obsahu mykotoxinů a dusičnanů).
 • produkuje růstové fytohormony, enzymy a vitamíny.
 • obnovuje mikrobiální život v půdě.
 • upravuje hodnotu půdní reakce
 • půdní pomocná látka
 • použití i v ekologickém zemědělství

Počet vitálních mikroorganismů v KTJ.cm-3
Celkový počet vitálních mikroorganismů je min. 4.109 KTJ.cm-3
(Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense, Bacillus megaterium, Trichoderma atroviride)
Hodnota pH = 5,8-8,5

azoter-sc

AZOTER SC obsahuje kromě bakterií obsažených v půdní pomocné látce AZOTER® – také houbu Coniothyrium sp., která pomáhá obnovit přirozenou kapacitu půdy a tím snižuje riziko primární infekce kořenového systému a následně nadzemních částí rostlin (řepka, slunečnice a další). Posílením kondice a přirozené obranyschopnosti rostlin se snižuje výskyt jedné z nejzávažnějších chorob olejnin. Doporučuje se pro hnojení všech druhů polních a zahradních plodin, přednostně se však používá pro tyto plodiny: slunečnice roční, řepka ozimá, zelenina – hrách, petržel.

 • biologicky obnovuje půdu a snižuje riziko primární infekce pěstovaných rostlin.
 • eliminuje negativní dopad omezeného střídání plodin ve střídání plodin.
 • posílením přirozené obranyschopnosti a kondice se zvyšuje odolnost pěstovaných plodin.
 • zajišťuje stálý přísun potřebných živin (N, P, K) pro rostliny.
 • zvyšuje množství a kvalitu produkce (zvýšení obsahu oleje).
 • urychluje rozklad posklizňových zbytků, slámy a organické hmoty v půdě.
 • obnovuje mikrobiální život v půdě.
 • půdní pomocná látka
 • použití i v ekologickém zemědělství

Počet vitálních mikroorganismů v KTJ.cm-3
Celkový počet vitálních mikroorganismů je min. 4.109 KTJ.cm-3
(Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense, Bacillus megaterium, Coniothyrium sp.)
Hodnota pH = 5,8-8,5

azoter-b

Kapalné bakteriální hnojivo na bázi hnojiva AZOTER®, které obsahuje speciální bakterii Pseudomonas putida, která zlepšuje přijatelnost mikroprvků pro kořenový systém pěstovaných plodin. AZOTER B je kapalná látka na bázi bakterií původního půdního fytoedafonu, která se aplikuje do půdy a svým působením obnovuje mikrobiální život v půdě a vytváří dostatek dusíku, fosforu, draslíku a enzymů pro růst a vývoj rostlin, což zlepšuje dynamiku růstu rostlin a jejich produkční schopnost. Urychluje rozklad aplikovaných digestátů z BPS a posklizňových zbytků, slámy a organické hmoty v půdě a zároveň zvyšuje využití živin z aplikovaných digestátů a stávajících zásob živin v půdě. Podílí se na odbourávání aromatických látek a zbytků pesticidů, které znečišťují životní prostředí. Doporučuje se pro hnojení všech druhů polních a zahradních plodin, ale přednostně se používá pro plodiny, které jsou hnojeny digestáty z BPS. Doporučuje se také pro aplikaci na půdy znečištěné aromatickými organickými sloučeninami (zbytky olejů, pesticidy atd.).

 • urychluje rozklad aplikovaných digestátů BPS, posklizňových zbytků, slámy a organické hmoty v půdě.
 • zvyšuje dostupnost živin z aplikovaných digestátů a stávajících zásob živin v půdě.
 • zajišťuje stálý přísun potřebných živin (N, P, K) pro rostliny.
 • produkuje růstové fytohormony, enzymy a vitamíny.
 • podílí se na rozkladu aromatických látek a zbytků pesticidů, které znečišťují životní prostředí.
 • obnovuje mikrobiální život v půdě.
 • půdní pomocná látka
 • použití i v ekologickém zemědělství

Počet vitálních mikroorganismů v KTJ.cm-3
Celkový počet vitálních mikroorganismů je min. 4.109 KTJ.cm-3
(Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense, Bacillus megaterium, Pseudomonas putida)
Hodnota pH = 5,8-8,5

azorhiz

Rozšířená forma hnojiva AZOTER®, která obsahuje symbiotické bakterie Rhizobium sp., (Rhizobium japonicum a leguminosarum), je určena především pro pěstování sóji, hrachu, fazolí, vojtěšky a pícnin. AZORHIZ je bakteriální hnojivo s dvojím účinkem, které díky svému složení (asymbiotické a symbiotické bakteriální kmeny) a účinné fixaci vzdušného dusíku zajišťuje dostatečný přísun dusíku rostlinám po celou dobu vegetace pěstovaných plodin a zároveň podporuje tvorbu hlízek na kořenovém systému plodin, což v konečném důsledku zlepšuje kvantitativní a kvalitativní ukazatele produkce pěstovaných plodin. Jako kapalná látka působící na bázi bakterií původní mikroflóry vytváří po aplikaci do půdy svým působením dostatečné množství dusíku, fosforu, draslíku a produkcí růstových fytohormonů přispívá také ke zlepšení stavu pěstovaných plodin zvýšením přirozené obranyschopnosti rostlin.

 • účinnější fixace N2 a podpora tvorby hlíz v kořenovém systému.
 • zajišťuje stálý přísun potřebných živin (N, P, K) pro rostliny.
 • produkuje růstové fytohormony, enzymy a vitamíny.
 • urychluje rozklad posklizňových zbytků, slámy a organické hmoty v půdě.
 • obnovuje mikrobiální život v půdě.
 • hnojivo pro sóju, hrách, fazole, vojtěšku a pícniny.
 • půdní pomocná látka
 • použití i v ekologickém zemědělství

Počet vitálních mikroorganismů v KTJ.cm-3
Celkový počet vitálních mikroorganismů je min. 4.109 KTJ.cm-3
(Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense, Bacillus megaterium, Rhizobium sp.)
Hodnota pH = 5,5-7,0

Listová aplikace

azoter-l

Kapalné bakteriální hnojivo pro listovou aplikaci na širokou škálu pěstovaných plodin, obsahující speciální druh bakterií (Herbaspirillum seropedicae) izolovaných z rostlinných tkání, které způsobují fixaci vzdušného dusíku v rostlinách. Dusíkaté bakterie aplikované na zelené části rostlin během vegetace díky své vysoké pohyblivosti rychle pronikají skrz listovou pokožku do rostliny a produkují dostatečné množství dusíku pro výživu rostlin. Tento přípravek slouží jako bakteriální listové hnojivo a jeho účinky mohou významně snížit aplikační dávky běžných průmyslových a listových hnojiv obsahujících dusík, což vede ke značným finančním úsporám. Přípravek se používá jako listové hnojivo pro řepku olejnou, pšenici, kukuřici, slunečnici, cukrovou řepu a širokou škálu zahradních plodin. Aplikuje se na zelené části rostlin postřikem po vytvoření dostatečné listové plochy pěstovaných rostlin při sníženém slunečním záření.

Listová výživa AZOTER L výrazně zvyšuje účinnost aplikovaných živin, zejména v obdobích s nedostatkem srážek, což je v současnosti problém.

 • fixuje vzdušný dusík přímo v rostlině.
 • účinná forma dodávky dusíku v nepříznivých podmínkách.
 • rostlinná pomocná látka pro listovou aplikaci na list
 • použití i v ekologickém zemědělství

Počet vitálních mikroorganismů v KTJ.cm-3
Celkový počet vitálních mikroorganismů je min. 2.109 KTJ.cm-3
(Herbaspirillum seropedicae)
Hodnota pH = 5,8-8,5

azoter-l-plus

Kapalné bakteriální hnojivo pro listovou aplikaci na širokou škálu pěstovaných plodin, obsahující speciální druh bakterií (Herbaspirillum seropedicae) izolovaných z rostlinných tkání, které způsobují fixaci vzdušného dusíku v rostlinách. Dusíkaté bakterie aplikované na zelené části rostlin během vegetace díky své vysoké pohyblivosti rychle pronikají skrz listovou pokožku do rostliny a produkují dostatečné množství dusíku pro výživu rostlin. Tento přípravek slouží jako bakteriální listové hnojivo a jeho účinky mohou významně snížit aplikační dávky běžných průmyslových a listových hnojiv obsahujících dusík, což vede ke značným finančním úsporám. Kromě výše uvedených specifických bakterií obsahuje AZOTER L+ také makro- a mikroživiny, což z něj činí jedno z komplexních listových hnojiv se širokým spektrem účinku. Přípravek se používá jako listové hnojivo pro řepku olejnou, pšenici, kukuřici, slunečnici, cukrovou řepu a širokou škálu zahradních plodin. Aplikuje se na zelené části rostlin postřikem po vytvoření dostatečné listové plochy pěstovaných rostlin při sníženém slunečním záření. Listová výživa AZOTER L výrazně zvyšuje účinnost aplikovaných živin, zejména v obdobích s nedostatkem srážek, což je v současnosti problém.

 • fixuje vzdušný dusík přímo v rostlině.
 • zajišťuje přísun snadno dostupných živin (N, K).
 • obsahuje mikroprvky v chelátové formě
 • rostlinná pomocná látka pro listovou aplikaci na list
 • použití v konvenčním zemědělství

Počet vitálních mikroorganismů v KTJ.cm-3
Celkový počet vitálních mikroorganismů je min. 2.109 KTJ.cm-3
(Herbaspirillum seropedicae)
N 7,0%, K 2,0%
Aplikační dávka obsahuje 34,8 g Fe, 15,3 g Mn, 1,4 g Cu, 3 g B, 0,8 g Mo, 2,6 g Zn, 3,48 g MgO, 6,96 g SO3
Hodnota pH = 5,8-8,5

azoter-lf-plus

Unikátní kapalné bakteriální hnojivo určené k listové aplikaci na listy širokého spektra plodin s výrazným podpůrným účinkem zvyšujícím přirozenou obranyschopnost plodin s následným zlepšením kvality produkce, které obsahuje speciální druh bakterií (Herbaspirillum seropedicae) izolovaných z rostlinných pletiv, způsobujících fixaci vzdušného dusíku v rostlinách a parazitickou houbu Trichoderma atroviride. Trichoderma atroviride má významný stimulační účinek nejen na dynamiku růstu rostlin, ale také na odolnost rostlin tím, že zlepšuje obranné reakce pěstovaných plodin a snižuje obsah mykotoxinů v konečné produkci. Dusíkaté bakterie aplikované na zelené části rostlin během vegetace díky své vysoké pohyblivosti rychle pronikají skrz listovou pokožku do rostliny a produkují dostatečné množství dusíku pro výživu rostlin. Tento přípravek slouží jako bakteriální listové hnojivo a jeho účinky mohou významně snížit aplikační dávky běžných průmyslových a listových hnojiv obsahujících dusík, což vede ke značným finančním úsporám. AZOTER LF+ obsahuje kromě výše uvedených specifických bakterií také makro a mikroživiny, což z něj činí jedno z komplexních listových hnojiv se širokým spektrem účinku. Přípravek se používá jako listové hnojivo pro širokou škálu zahradních plodin, ovocných stromů, vinné révy a polních plodin. Aplikuje se na zelené části rostlin postřikem po vytvoření dostatečné listové plochy pěstovaných rostlin při sníženém slunečním záření.

 • fixuje vzdušný dusík přímo v rostlině.
 • zajišťuje přísun snadno dostupných živin (N, K).
 • obsahuje mikroprvky v chelátové formě
 • účinná forma zásobování živinami v nepříznivých podmínkách.
 • zlepšuje kondici rostlin – zvýšením obranného mechanismu rostlin.
 • zvyšuje množství a kvalitu produkce
 • rostlinná pomocná látka pro listovou aplikaci na list
 • použití v konvenčním zemědělství

Počet vitálních mikroorganismů v KTJ.cm-3
Celkový počet vitálních mikroorganismů je min. 2.109 KTJ.cm-3
(Herbaspirillum seropedicae, Trichoderma atroviride)
N 7,0%, K 2,0%
Aplikační dávka obsahuje 34,8 g Fe, 15,3 g Mn, 1,4 g Cu, 3 g B, 0,8 g Mo, 2,6 g Zn, 3,48 g MgO, 6,96 g  SO3
Hodnota pH = 5,8-8,5

Azoter LF

AZOTER LF je unikátní kapalné bakteriální hnojivo nové generace s dlouhodobým účinkem, které navazuje na stávající produkt AZOTER L a vynikající výsledky neorganické formy AZOTER LF+. Je určen k listové aplikaci na širokou škálu pěstovaných plodin s výrazným podpůrným účinkem zvyšujícím přirozenou obranyschopnost plodin s následným zlepšením kvality produkce. Přípravek obsahuje speciální druh bakterie Herbaspirillum seropedicae, způsobující fixaci vzdušného dusíku přímo v rostlinách, a současně parazitickou houbu Trichoderma atroviride, která má významný biostimulační účinek nejen na dynamiku růstu rostlin, ale i na jejich odolnost.

 • fixuje vzdušný dusík přímo v rostlině.
 • účinná forma dodávky dusíku v nepříznivých podmínkách.
 • zlepšuje kondici rostlin – zvýšením obranného mechanismu rostlin.
 • zvyšuje množství a kvalitu produkce
 • rostlinná pomocná látka pro listovou aplikaci na list
 • použití i v ekologickém zemědělství

Počet vitálních mikroorganismů v KTJ.cm-3
Celkový počet vitálních mikroorganismů je min. 2.109 KTJ.cm-3
(Herbaspirillum seropedicae, Trichoderma atroviride)
Hodnota pH = 5,5-7,0