NAŠE PRODUKTY

azoter

AKTUALITY

Nabocany 2023 1

Výstava Naše pole v Nabočanech 2023

Jsme rádi, že i letos Vás mohl náš rozšiřující se prodejní tým přivítat v našem stánku na zemědelské výstavě Naše pole 2023 v Nabočanech u Chrudima v dňoch 13. – 14. 6. 2023. Rádi jsme Vás podrobněji seznámili s našimi produkty značky AZOTER® a popovídali si o výsledcích pokusů, které jsme realizovali právě v České…

Celý článek
repka clanok azoter

Ověření účinnosti biologického přípravku AZOTER SC + F v porostu ozimé řepky v půdně-klimatických podmínkách Českomoravské vrchoviny – zpráva výsledků z provozního pokusu z roku 2022

Hodnotící účinek ošetření půdy pomocnou půdní látkou (PPL) ve formě koncentrovaného biologického přípravku Azoter SC (součástí parazitická houba Coniothyrum minitans) se samostatnou přísadou F (parazitickou houbou Trichoderma atroviride) v pěstební technologii ozimé řepky olejky

Celý článek

AZOTER Trading s.r.o.

Hlavním cílem společnosti AZOTER Trading s.r.o. je prostřednictvím kvalitních produktů zvyšovat úrodnost půdy trvale udržitelnou a environmentálně šetrnou cestou a pomáhat zvyšovat efektivitu pěstovaných plodin, za současného příznivého ekonomického efektu snižování nákladů na průmyslová hnojiva.

AZOTER Trading s.r.o. svým odběratelům a partnerům kromě zajištění kvalitních produktů a přesné logistiky poskytuje také poradenskou činnost v oblasti výživy a hnojení zemědělských plodin na základě provedených odběrů půdních a rostlinných vzorků. Na základě získaných agrochemických analýz a výsledků vypracuje doporučení a metodiky optimalizace výživy pěstovaných plodin v souladu s platnými legislativními normami pro udržitelné zemědělství s ohledem na zvyšování půdní úrodnosti a obnovu mikrobiálního života v půdě.

Máte zájem a naše výrobky? Použijte náš objednávkový formulář.