repa

V rámci realizovaného víceletého projektu spolupráce zemědělských podniků operační skupiny „Vysokomýtské synklinály“ s výzkumem na implementaci celé řady inovací půdoochranných postupů do rostlinné výroby, bylo provedeno ověření možností snížení potřeby minerálních dusíkatých hnojiv při pěstování cukrové řepy.

Na podniku ZD Dolní Újezd na Litomyšlsku byl založen pokus na cukrové řepě s Azoterem. Celkem byly navrženy tři varianty:

  1. kontrola se standardní aplikací NPK hnojiv,
  2. standardní aplikace NPK hnojiv a následná aplikace ověřovaného přípravku Azoter F
  3. aplikace samostatného přípravku Azoter F bez aplikace NPK hnojiv.

Na pozemku pokusu byla předplodinou lusko-obilná směska. Na podzim byl ještě aplikován hnůj v dávce 40 t/ha a následně zaorán. Na jaře (2021) bylo aplikováno hnojivo NPK na parcele 1. a 2., a na parcelách 2. a 3.  byl aplikován Azoter F, který byl následně zapraven kompaktorem.

V průběhu sezony byly odebírány vzorky rostlin a průběžně vyhodnocovány. V říjnu byl pokus sklizen po jednotlivých parcelách a výnos bulev byl zvážen a přepočten na hektarový výnos.

Výsledky nám ukázaly, že je možné nahradit vstup nebo minimálně snížit dávku minerálních hnojiv a ještě si pomoct k  vyšším výnosům pomocí bakteriálních přípravků Azoter.

Termín Varianta Hmotnost
bulev (kg/ks)
Cukernatost (%)
4. 8. 2021 Kontrola – NPK 0,54 11,0
NPK + Azoter F 0,54 11,2
Azoter F 0,48 12,8
6. 9. 2021 Kontrola – NPK 0,94 14,8
NPK + Azoter F 1,01 15,1
Azoter F 0,97 15,3
11.10. 2021 Kontrola – NPK 1,30 19,0
NPK + Azoter F 1,68 18,0
Azoter F 1,33 19,0

Děkujeme za poskytnutí výsledků firmě Agroeko Žamberk s.r.o. a projektu Vysokomýtská synklinála.

Celý článek byl uveřejněn v časopise Úroda č. 3/2022.

Příspěvek vznikl za podpory Programu rozvoje venkova, operace 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP, v projektu Spolupráce „Půdoochranné technologie v oblasti Vysokomýtské synklinály, č. 17/005/1611a/453/000107.

Ing. Jiří Suchodol, obchodní zástupce společnosti AZOTER Trading s.r.o.